Vi har i over 30 år vært en ledende aktør innen salg av bolig- og næringseiendommer i utlandet.

I Norge har selskapet vært aktivt med salg og utleie av bolig- og næringseiendommer. 

1.1.2014 ble meglingen av eiendommer i utlandet overført til:
NORSK  MEGLING  INTERNATIONAL  EURL

Vi har bred erfaring og har tilknyttet oss solide partnere med spisskompetanse innen alle områder både  i inn- og utland når det gjelder eiendom.


VÅR ERFARING - DIN TRYGGHET

address